Welkom bij Stichting Zorgfamilie

Maatschappelijk fonds voor voorlichting en preventie in de Zorg en Welzijn.

img

Stichting De Zorgfamilie heeft zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten doel het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de medemens, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Privacy:

verklaring privacy stichting zorgfamilie

Jaarverslagen

De jaarverslaglegging van Stichting Zorgfamilie is te vinden onder het kopje ANBI.


2018

Samenstelling bestuur: Geen wijzigingen in 2018.

Ontvangen donaties: Totaal ontvangen uit schenkingen in 2018: 2537 Euro.

Vrijwilligers: binnen de stichting zijn een aantal vrijwilligers actief geweest in 2018, met dank voor hun inzet.

Ondersteunde doelen c.q. donaties:  Rode Kruis Rotterdam bijdrage aan magazine: 145,20 Euro. Stichting Happy to Move voor activiteiten kinderen met een handicap c.q. achterstand  250 Euro.

Promotie drink meer water , Dopperflessen 966, 79 Euro. Presentje vrijwilligers en medewerkers ( Zorgfamilie) 112,40 Euro. Donatie uitje 848 Euro.

Beheer gelden donaties ten behoeve van clienten Zorgfamilie: Stichting Maria Elias, Fonds bijzonder noden, Papefonds, Bekker Bastidefonds. Met dank aan deze instellingen.

Hieruit zijn o.a. betaald: Zwemlessen kinderen, aankoop witgoed, aankoop zorghulpmiddelen, betaling lidmaatschap verenigingen, bijdrage ouderbijdrage school.

Akkoord Bestuur Stichting Zorgfamilie: ing. F Darkaoui, drs. M.J. den Hartog, J.C. Minartz MBA.

Jaarverslag en jaarrekening gepubliceerd
30 mei

2017

Via onderstaande links heeft u inzage in het jaarverslag van de stichting en de jaarrekening. Jaarverslag 2016.stichting.zorgfamilie Rapport 2016 ...