Activiteiten

Werkzaamheden van de stichting

Strategie en realisatie van het doel: Stichting de Zorgfamilie stimuleert tot het opzetten en anticiperen van projecten die het welzijn of de gezondheid van de burgers kan bevorderen. Hierbij worden ketenpartners in de gezondheidszorg en relaties in betrokken c.q. gemotiveerd om in gezamenlijkheid projecten op te zetten, uit te voeren. Thuiszorgorganisatie Zorgfamilie BV, heeft aan Stichting de Zorgfamilie gelden gedoneerd om de stichting op te kunnen richten, een website te kunnen inrichten en te onderhouden en een aanzet te geven tot het opzetten van een eerste project.

Initiëren  project
Als richtlijn voor het initiëren van een project hanteert Stichting de Zorgfamilie, het uitgangspunt dat medewerkers en/of relaties, belanghebbenden een verzoek kunnen indien bij de secretaris van de Stichting, om een project te financieren, dan wel door middel van de inzet van medewerkers of vrijwilligers in de vorm van een materiële of immateriële bijdrage aan een project. Het uit te voeren project dient aan een aantal criteria te voldoen. Deze criteria zijn op te vragen bij de secretaris van de Stichting.

Overzicht van toekomstige projecten
Voor juni  2014 staan in ieder geval een uitgebreide gezondheidcheck in een wijk gepland in Rotterdam Zuid in samenwerking met een aantal partijen.  Verder wordt nu onderzocht in hoeverre er in de wijk reanimatie trainingen kunnen worden gegeven aan belangstellenden in 2014, daarnaast wordt onderzocht het opzetten van een project in kader gezondheidsvoorlichting, goede voeding, ondersteuning van mantelzorgers en ondersteuning van een particuliere voedselbank.