Gegevens t.b.v. ANBI bij Stichting De Zorgfamilie

Stichting de Zorgfamilie is erkend als ANBI instelling.

RSIN: 853825014
Bestuurssamenstelling: klik hier
Beleidsplan: klik hier
Beloningsbeleid: De stichting kent geen beloningen toe.
Doelstelling: klik hier
Verslag (uitgeoefende of uit te voeren) activiteiten:  klik hier

Financiële verantwoording: zie beleidsplan (klik hier)

Jaarverslag 2017: Jaarverslag stichting Zorgfamilie.2017

Jaarrekening 2017: 002 def Rapport 2017 stichting ZF getekend

Jaarverslag 2018:Jaarverslag Stichting Zorgfamilie 2018.01

Jaarverslag 2019:Jaarverslag Stichting Zorgfamilie 2019.01

Jaarverslag 2020: Jaarverslag stichting Zorgfamilie 2020.01

Jaarverslag 2021: Jaarverslag Stichting Zorgfamilie 2021.01