De organisatie

Stichting Zorgfamilie is in 2014 opgericht door medewerkers van thuiszorgorganisatie Zorgfamilie BV, als een stichting met een ideëel doel, via schenkingen aan deze  Stichting.

Het doel van de stichting

  • Stichting de Zorgfamilie, heeft zich zoals dit in de statuten is opgenomen, ten doel gesteld het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de medemens, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  • De doelgroep van Stichting de Zorgfamilie zijn alle burgers in de regio Rotterdam.

Uitgangspunt
 Stichting de Zorgfamilie, neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake het leveren van een bijdrage zonder geldelijk gewin aan het welzijn en het bevorderen van de gezondheid in de regio Rotterdam.
De kernbeginselen zijn: iedereen die bij Stichting  de Zorgfamilie betrokken is in welke rol dan ook  zet zich belangeloos in.

Schenkingen aan Stichting de Zorgfamilie worden in zijn geheel besteedt aan de uitvoering van de (geplande) projecten. Thuiszorgorganisatie Zorgfamilie BV, doneert aan de stichting naast schenkingen om projecten uit te voeren ook gelden in kader noodzakelijke stichtingskosten. Zoals al eerder vermeld is er geen winstoogmerk.

Voor een samenvatting van een actueel beleidsplan, bekijk de pagina beleidsplan.